http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rażąco niska cena – ciężar dowodu

55

Procedura uregulowana w art. 90 Pzp stanowi wdrożenie art. 69 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym „Instytucje zamawiające wymagają od wykonawców wyjaśnień dotyczących ceny lub kosztów zaproponowanych w ofercie, jeżeli oferta wydaje się rażąco niska w stosunku do odnośnych robót budowlanych, dostaw lub usług”.

Czy wykonawca powinien się obawiać wezwania w trybie art. 90 ust. 1 Pzp? Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, że postępowanie wyjaśniające ma charakter obligatoryjny, tzn. zamawiający ma obowiązek je przeprowadzić zawsze, gdy zaistnieją okoliczności wskazane w przepisie.

Warto podkreślić, że podejrzenie rażącego zaniżenia nie musi dotyczyć całkowitej ceny ofertowej – wystarczy, że rażąco niskie wydają się jej istotne części składowe. Ponadto Pzp nie zawiera zamkniętego katalogu przesłanek obligujących do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. W tym zakresie co najwyżej wskazówką może być wskazana w ust. 1a różnica 30% między całkowitą ceną oferty a wartością zamówienia lub średnią arytmetyczną cen wszystkich ofert. Zamawiający sam musi podjąć decyzję, czy cena ofertowa „wydaje się” rażąco niska.

Treść wezwania

Na podstawie art. 90 ust. 1 Pzp zamawiający „zwraca się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu”…

Agnieszka Matusiak

Zapraszamy do prenumeraty magazynu.
Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx