http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Produkt równoważny, czyli zgodny z oczekiwaniami zamawiającego

109

Specyfika działalności zamawiającego czy specyfika przedmiotu zamówienia publicznego może przesądzać o konieczności użycia przy jego opisie znaków towarowych bądź znaków pochodzenia. Należy wówczas wskazać na możliwość zaproponowania produktu równoważnego. Zwykle zamawiający dokładnie wie, jakiego produktu potrzebuje. Chce, aby w pełni współdziałał on z posiadanymi już przez niego produktami (urządzeniami). W związku z tym opisuje szczegółowo jego cechy, zawierając obowiązkową wówczas klauzulę „lub równoważne”. Wykonawca, wygrywający postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje zamawiającemu produkt zgodny z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jednakże co zrobić w sytuacji, gdy ten produkt nie jest kompatybilny z produktami posiadanymi już przez zamawiającego? Rozpisać jeszcze jedno postępowanie? A co z posiadanym już, w zasadzie zbędnym, produktem? Powinniśmy się zastanowić, jak uniknąć takich nieprzyjemnych sytuacji. Przepisem mającym istotne znaczenie dla analizowanego zagadnienia jest art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. Stanowi on, iż przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny’”.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx