http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PROFESJONALIZACJA KADR W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

38

W dniu 13 listopada 2023 roku w Warszawie odbyła się zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych konferencja, zatytułowana Wpływ profesjonalizacji kadr na system zamówień publicznych. Podsumowanie projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem konferencji oprócz podsumowania zrealizowanego właśnie projektu było także podzielenie się wnioskami wypływającymi z doświadczeń kilkuletnich działań w obszarze profesjonalizacji kadr zamówieniowych. Prelekcje wygłosili wybitni eksperci i dydaktycy z bogatą wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych. Efekty projektu „Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych” zaprezentowała Joanna Knapińska, Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych. Projekt był realizowany przez Urząd w latach 2020-2023 i obejmował różnorodne formy działań edukacyjno-wydawniczych oraz komponent analityczno-badawczy. Odbyło się m.in. 86 szkoleń, 14 konferencji i 5 seminariów, w których łącznie wzięło udział 5 914 uczestników. Konferencja stanowiła podsumowanie efektów projektu, który poprzez wiele różnorodnych i konkretnych działań przyczynił się do podniesienia poziomu wiedzy w dziedzinie zamówień publicznych pracowników administracji rządowej, samorządowej i jednostek jej podległych oraz instytucji kontrolnych, przyczyniając się tym samym do podniesienia stopnia profesjonalizacji kadr w zamówieniach publicznych.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx