PROJEKT NOWEGO PZP

158

Na portalu Urzędu Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt ustawy Prawo zamówień publicznych oraz projekt ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, wraz z uzasadnieniami, OSR – ami,  załącznikami do OSR – ów, opinią Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz tabelami zgodności. UZP poinformował, że projekty skierowane zostały do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych. Termin zgłaszania uwag do projektów upływa 15 maja w przypadku uzgodnień międzyresortowych oraz 22 maja w przypadku konsultacji publicznych. Projekty zostały zamieszczone na stronie internetowej:

 

Rządowego Centrum Legislacji, pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271652  i http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12271654;

Powiązane artykuły

 

Urzędu Zamówień Publicznych, pod adresem: http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3155 i http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/?D;3156

 

źródło: www.uzp.gov.pl