http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

PROJEKT USTAWY ANTYSUSZOWEJ

118

Przejęcie od starostów nadzoru nad spółkami wodnymi i przyznanie gminom nadzoru nad urządzeniami melioracji wodnych, do tego szereg usprawnień dla przedsięwzięć przeciwdziałających suszy – to niektóre z rozwiązań, jakie znalazły się w projekcie tzw. ustawy antysuszowej. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przekazało do konsultacji obszerny projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Jak zaznaczono w uzasadnieniu projektu, ustawa jest wynikiem prac zespołu międzyresortowego kompleksowo zajmującego się problemem suszy w Polsce oraz wynikiem konsultacji we wszystkich województwach w ramach Programu Stop suszy, w ramach których wpłynęło około 400 uwag. Jednym z głównych celów projektowanej ustawy jest wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań, które pozwolą na uproszczenie oraz przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem do realizacji zadań mających na celu przeciwdziałanie zjawisku suszy. Oprócz uproszczenia procesu inwestycyjnego projektowane przepisy wprowadzają katalog różnych rozwiązań, doraźnych, jak i stałych, które będą sprzyjać zatrzymaniu wody w środowisku – w lasach i w parkach, na terenach rolniczych oraz w gospodarstwach. Z uwagi na obecnie występujące problemy w zakresie zadań dotyczących utrzymania urządzeń melioracji wodnych projekt ustawy wprowadza zmiany kompetencyjne w tym zakresie. Najważniejszą jest przypisanie nadzoru nad utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych gminie. Jak wskazano w uzasadnieniu, gmina jest jednostką najbliższą mieszkańcom i znającą problemy dotyczące gospodarki wodnej na jej terenie, co umożliwia prowadzenie skutecznego nadzoru.

 

źródło: Serwis samorządowy pap

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx