PROJEKT ZAŁOŻEŃ KOLEJNYCH ZMIAN PZP

62

W dniu 12 września Rządowe Centrum Legislacji opublikowało na stronie internetowej swojego Biuletynu Informacji Publicznej dokument pt. ”Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych”. Celem projektowanej ustawy jest rozszerzenie kompetencji zamawiającego w zakresie kontroli nad procesem udzielania zamówień oraz uzyskanie lepszej jakości udzielanych i zrealizowanych zamówień publicznych. Powyższym celom służyć będą zmiany umożliwiające przeprowadzanie w pełni elektronicznych postępowań o udzielenie zamówień. Nowe przepisy powinny przyczynić się tym samym do wzmocnienia istniejących instrumentów dostępnych dla organów administracji publicznej. „Projekt założeń projektu ustawy” jest dostępny pod adresem: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/62814/katalog/62816.