Projekty rozporządzeń

39

Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych, w końcu października do uzgodnień międzyresortowych przekazane zostały projekty rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie: średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych oraz kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.