Piętnastolecie Kancelarii Prawnej Pieróg & Partnerzy

46

Wdniu 14 listopada odbyła się specjalna, jubileuszowa konferencja z okazji 15-lecia Kancelarii Pieróg & Partnerzy. Na okolicznościową uroczystość oraz towarzyszący jej panel dyskusyjny przybyło ponad dwieście osób.