Proporcjonalność warunków udziału w postępowaniu w stosunku do przedmiotu zamówienia

44

Powierzając realizację zamówienia wykonawcy zamawiający chce mieć pewność, że wykonanie zadania odbędzie się pod każdym względem zgodnie z jego oczekiwaniami. W celu weryfikacji zdolności wykonawcy do realizacji zamówienia Prawo zamówień publicznych przewiduje, że o realizację zamówienia może ubiegać się wykonawca, który spełni określone warunki.