Przepisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

34

Przepisy dotyczące opisu przedmiotu zamówienia

 

Jednym z najważniejszych elementów każdego postępowania o zamówienie publiczne jest opis przedmiotu zamówienia. Procedowany obecnie w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw w art. 29 – 31, odnoszących się do

Powiązane artykuły

Zapraszamy do prenumeraty magazynu