Przydatność analizy rynku zamówień publicznych

36

Przydatność analizy

rynku zamówień publicznych

Studium przypadku

Część druga

Marcin Tumanow

Powiązane artykuły

 

            W pierwszej części artykułu rozpocząłem prezentację obszarów wykorzystania analiz rynku zamówień publicznych wraz z omówieniem studium przypadku, w którym analizy te mogą posłużyć za podstawę podejmowania optymalnych decyzji biznesowych. Prezentowane studium przypadku dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca dysponuje efektywną technologią…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu