http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w nowym ujęciu

93

Część druga

 

Dr hab. prof. UEK  Ryszard Szostak

 

Według art. 103 nowego Pzp zamówienia na roboty budowlane opisuje się za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, w zgodzie z wymaganiami prawa budowlanego.

 

            Jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane wymagane cechy materiału, produktu lub usługi, odpowiadające przeznaczeniu zamierzonemu przez zamawiającego, które mogą dotyczyć w szczególności:

  • wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych,
  • określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości,
  • określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania,
  • określonego opakowania i oznakowania lub określonej etykiety,
  • instrukcji użytkowania,
  • procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,

(…)

 

W artykule poza tym:

  • Należyte oszacowanie wartości zamówienia
  • Wybór odpowiedniego trybu postępowania
  • Ustalenie specyfikacji warunków zamówienia
  • Przygotowanie stosownego ogłoszenia o zamówieniu lub zaproszenia

 

Powyższy tekst stanowi drugą część wykładu przygotowanego przez Autora dla studentów kierunku prawa, a także audytu finansowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

CZYTAJ DALEJ

Pełen tekst artykułu jest dostępny w Systemie Informacji Prawnej Legalis

.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx