http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

RADA MINISTRÓW PRZYJĘŁA PROJEKT USTAWY O ZMIANIE USTAWY PZP ORAZ USTAWY O KONCESJI NA ROBOTY BUDOWLANE LUB USŁUGI

36

W dniu 8 maja Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, przedłożony przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. W projekcie nowelizacji Prawa zamówień publicznych uwzględniono przede wszystkim przepisy dyrektywy obronnej 2009/81/WE, dotyczącej udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa w zakresie m.in. ochrony interesów gospodarczych państw członkowskich, większej swobody zamawiających w zakresie udzielania zamówień oraz szybkości przeprowadzenia postępowania. Projektowane przepisy mają zagwarantować możliwie szeroki udział polskich przedsiębiorstw w uzyskaniu, realizacji lub podwykonawstwie zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa udzielanych w Polsce. Nowe przepisy zapewnią nie tylko prawidłową implementację przepisów dyrektywy obronnej i wypełnienie zobowiązania wynikającego z Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFU), będą także chroniły polski przemysł obronny i wzmacniały jego rozwój oraz zapewniały prawidłową ochronę bezpieczeństwa państwa. Projekt nowelizacji przewiduje zwiększenie przejrzystości udzielania zamówień publicznych przez obowiązek publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo Biuletynie Zamówień Publicznych. Wszczynanie procedury w drodze jawnego oraz publicznego ogłoszenia umożliwi ubieganie się o nie wszystkim zainteresowanym na równych i zapewniających zachowanie uczciwej konkurencji zasadach.

Powiązane artykuły

Źródło: www.uzp.gov.pl 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx