http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

RAPORT EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO

45

Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) w dniu 4 grudnia 2023 r. opublikował raport dotyczący zamówień publicznych w Unii Europejskiej. Wynika z niego, że na rynkach zamówień publicznych wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej mamy do czynienia z podobnymi negatywnymi tendencjami. Jednocześnie na tle innych państw członkowskich rynek zamówień publicznych w Polsce można ocenić pozytywnie. W ocenie ETO konkurencja w zamówieniach na dostawy, usługi  roboty budowlane zmniejszyła się w latach 2011-2021, a główne cele dyrektyw z 2014 r. – tj. uproszczenie, zwiększenie udziału małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rynku zamówień i strategiczne wykorzystanie zamówień – nie zostały jeszcze osiągnięte. ETO zwraca zarazem uwagę, że w latach 2011-2021 odsetek zamówień udzielonych bez publikacji zaproszenia do składania ofert w Polsce zmniejszył się z 12% do 10,6% i jest na poziomie niższym od średniej unijnej (15,8%). Lepszym wynikiem może pochwalić się tylko 5 państw. Udział sektora MŚP w rynku zamówień publicznym utrzymuje się na stałym, relatywnie wysokim poziomie (59,2%). Odsetek zamówień udzielonych ze względu na najniższą cenę w Polsce w latach 2011-2021 spadł z 83,9% do 55,7% (jeden z największych spadków wśród krajów członkowskich), podczas gdy w 2021 r. w ośmiu państwach członkowskich odsetek postępowań o udzielenie zamówienia, w których wybrano ofertę z najniższą ceną, przekroczył 80%. Trybunał odniósł się również do inicjatyw na rzecz profesjonalizacji zamówień publicznych. W tym kontekście ETO zauważył, że w Polsce przygotowywane są publikacje dotyczące specyfiki zamówień publicznych w krajach sąsiadujących (Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina), które mają umożliwić polskim przedsiębiorstwom ubieganie się o większą liczbę zamówień publicznych za granicą.

UZP zaprasza do lektury pełnego tekstu raportu.

 

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx