Roboty budowlane a obiekt budowlany

37

Obowiązująca od lutego definicja roboty budowlanej oraz nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu robót budowlanych, które stanowi podstawę kwalifikowania konkretnego zamówienia jako roboty budowlanej budzą wiele wątpliwości i dają pole do różnych, często rozbieżnych interpretacji. Ich konsekwencje dotyczą przede wszystkim opisu przedmiotu zamówienia oraz  obliczania jego wartości.

Powiązane artykuły