Rok niezwykle ważnych zmian

28

Wypowiedź Prezes Urzędu Zamówień Publicznych

Małgorzaty Stręciwilk

            Rok 2016 to rok ważnych dla polskiego rynku zamówień publicznych zmian, wprowadzonych nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 22 czerwca 2016 r. Miała ona na celu przede wszystkim wdrożenie unijnych dyrektyw (dyrektywy 2014/24/UE oraz dyrektywy 2014/25/UE) do polskiego porządku prawnego, ale jednocześnie była reakcją na potrzeby polskiego rynku zamówień publicznych i odpowiedzią na zgłaszane przez uczestników tego rynku postulaty…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis