Rola i znaczenie personelu wykonawcy

73

Temat numeru: stosowanie znowelizowanych przepisów Pzp

 

 

Rola i znaczenie personelu wykonawcy

 

 

Powiązane artykuły

Niewątpliwie jednym z najistotniejszych narzędzi służących profesjonalizacji zamówień publicznych są kwalifikacje i doświadczenie personelu wykonawcy wybranego do realizacji danego zamówienia, bowiem właściwości osób „merytorycznych” po stronie podmiotu wykonawczego w sposób znaczący mogą wpłynąć na poziom wykonania tego zamówienia. 

 

Radosław Pruszowski

 

 

 

Profesjonalizacja zamówień publicznych – jako wymóg prowadzący do pozyskiwania wysokiej jakości przedmiotu zamówienia – musi powodować przywiązywanie przez zamawiającego coraz większej wagi do personelu wykonawcy, który został wyznaczony do realizacji zamówienia. Może się to przejawiać się w dwojaki sposób:

> poprzez badanie zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia w związku z kwalifikacjami i doświadczeniem osób skierowanych przez niego do…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis