ROZPORZĄDZENIE O ROCZNYM SPRAWOZDANIU

34

ROZPORZĄDZENIE O ROCZNYM SPRAWOZDANIU

 

W Dzienniku Ustaw RP z dnia 15 grudnia 2016 r. pod poz. 2038 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania. Rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 30 grudnia 2016 r.

 

źródło: inf. własna