http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Rozwiązanie umowy z wykonawcą S8

83

Po wykorzystaniu wszelkich dostępnych narzędzi mobilizujących wykonawcę, GDDKIA podjęła decyzję o odstąpieniu od umowy z konsorcjum realizującym drogę ekspresową S8 pomiędzy węzłami Marki i Kobyłka. Jednocześnie rozpoczęły się przygotowania do przeprowadzenia inwentaryzacji w terenie oraz opracowania dokumentów do przetargu na ukończenie niezrealizowanych prac. Przetarg ma być ogłoszony w ciągu najbliższych miesięcy. Konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań nie realizowało prac objętych kontraktem, a mobilizacja sprzętu i kadry nie rokowała, aby sprawnie zakończono inwestycję. Wykonawca deklarował, że w kwietniu ilość pracowników fizycznych na budowie wzrośnie do 476 osób, sprzętu do 201 sztuk, a pojazdów transportowych do 215 jednostek. Tymczasem według monitoringu prowadzonego przez nadzór pracowało 50 osób, 21 jednostek sprzętu i 4 pojazdy do transportu. Jednym z powodów rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy jest także niedotrzymanie zapisów kontraktu, mówiących o regulowaniu płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

www.gddkia.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx