Rynek energoelektryczny

41

W 2014 roku ogłoszone zostały 29.343 postępowania na zamówienia publiczne,  dotyczące branży energoelektrycznej. Zdecydowanie najczęściej ogłaszano postępowania na usługi – aż 16.331 (55%). Przetargi na dostawy stanowiły 35% (10.311), a na dostawy i usługi – 10%  (2.701).

Powiązane artykuły

Najwięcej przetargów – 3.505 ogłoszono w październiku, najmniej, po 1.790, w styczniu i lutym. Najbardziej aktywnym obszarem Polski pod względem ilości postępowań, ogłaszanych w branży energoelektrycznej było województwo mazowieckie. Łącznie na terenie tego województwa ogłoszono 5.897 przetargów (20% wszystkich ogłoszonych postępowań). Drugie miejsce należy do województwa śląskiego, gdzie ogłoszono 4.980 postępowań. Najmniej postępowań wszczęto w województwie lubuskim – tylko 318.