http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

RYNEK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DLA UCZCIWYCH FIRM. Konferencja

43

W dniu 8 maja 2017 r. odbyła się konferencja „Rynek zamówień publicznych dla uczciwych firm”, zorganizowana przez Muratorplus.pl w ramach akcji „Chcemy uczciwego budownictwa”. Konferencja była okazją do oceny obecnej sytuacji na rynku zamówień publicznych w branży budowlanej, szczególnie w kontekście efektywnego wykorzystania szans związanych z funduszami unijnymi na infrastrukturę. Uczestnicząca w obradach prezes UZP Małgorzata Stręciwilk zaprezentowała obowiązujące oraz planowane zmiany w Prawie zamówień publicznych, sprzyjające rozwojowi rynku zamówień budowlanych. Zwróciła uwagę na podejmowane przez Urząd działania, mające na celu upowszechnienie właściwego wykorzystania w prowadzonych przez zamawiających postępowaniach narzędzi, które uczynią jak najbardziej efektywnym proces wyboru najlepszego oferenta, w tym np.  dotyczących pozacenowych kryteriów oceny ofert. Uczestnicy konferencji zapoznali się z danymi dotyczącymi zamówień publicznych na roboty budowlane, w tym z wartością tego rodzaju zamówień udzielonych w 2016 r., ich konkurencyjnością i stosowaniem kryteriów oceny ofert.  Prezes UZP uczestniczyła również w panelu dyskusyjnym „Mądry Polak po szkodzie? Jakich błędów na budowlanym rynku zamówień publicznych nie wolno nam powtórzyć?”. Na zakończenie obrad podpisany został list intencyjny o współpracy w ramach akcji „Chcemy uczciwego budownictwa”.

Powiązane artykuły

źródło: www.uzp.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx