RZĄD PRZYJĄŁ SPRAWOZDANIE

40

Podobnie jak w latach ubiegłych, w dniu 19 czerwca 2013 roku Rada Ministrów przyjęła „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2012 roku”. Pełny tekst Sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl.