Skuteczność udostępniania potencjału technicznego oraz ekonomiczno – finansowego

51

Możliwość powoływania się na potencjał podmiotów trzecich w celu wykazania warunku udziału w postępowaniu od dawna budziła wiele emocji i była przedmiotem licznych orzeczeń zarówno KIO, jak i sądów powszechnych.

Justyna Olszewska – Stompel

Marek Stompel

UWAGI WSTĘPNE

Powiązane artykuły

            Zamawiający zawsze obawiali się, czy sposób udostępnienia potencjału gwarantuje jego faktyczne przekazanie dla celów realizacji przedmiotu zamówienia. Z drugiej strony możliwość powoływania się na potencjał podmiotów trzecich znacząco wpływa na poszerzenie spektrum podmiotów zdolnych do realizacji przedmiotu zamówienia, co skutkuje…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis