http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Spotkanie Rady Programowej

51

Z okazji wydania dwieście pięćdziesiątego numeru miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” w dniu 16 marca br. w siedzibie Wydawnictwa PUBLICUS odbyło się spotkanie Rady Programowej Doradcy, w którym uczestniczyli także członkowie pierwszego zespołu redakcyjnego miesięcznika. Gościem honorowym była Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk. Spotkaniu przewodniczył prof. Andrzej Borowicz.

Spotkanie rozpoczęło się od wspomnienia ś. p. Andrzeja Banasia – zmarłego niedawno członka Rady Programowej i współtwórcy miesięcznika. Przypomniane zostały jego zasługi dla polskiego systemu zamówień publicznych, za które odznaczony został złotym krzyżem zasługi, a także istotny wkład w redagowanie Doradcy i kształtowanie jego linii programowej. Podkreślano jego nietuzinkową osobowość, erudycję, błyskotliwe operowanie słowem oraz specyficzne poczucie humoru.

Część merytoryczna spotkania rozpoczęła się od informacji redaktora naczelnego, dotyczącej dorobku i dokonań Doradcy w okresie jego istnienia, tzn. dwustu pięćdziesięciu miesięcy.

W tym czasie na łamach miesięcznika ukazało się blisko 4.000 artykułów i publikacji poświęconych zamówieniom publicznym, autorstwa ponad 370 osób, a liczba egzemplarzy pisma, skierowanych do Czytelników, przekroczyła pół miliona. Odnosząc się do materiałów publikowanych w Doradcy redaktor naczelny podkreślił ich dużą różnorodność i wysoki poziom merytoryczny, ale także stałe poszukiwanie nowych formuł przekazywania wiedzy oraz nowych tematów i nowej problematyki dotyczącej zamówień publicznych. Wskazał przy tym, iż z uwagi na to, iż każdego miesiąca i roku bardzo wiele osób rozpoczyna pracę „przy zamówieniach publicznych” istnieje duże zapotrzebowanie na wiedzę podstawową. Potwierdzeniem tego jest duże zainteresowanie uruchomioną niedawno rubryką „ABC zamówień publicznych” oraz reaktywowanym działem „Prawnik podpowiada”. Na podkreślenie zasługuje także dobrze rozwijająca się współpracy miesięcznika z wydawnictwem CH Beck oraz duża popularności tekstów publikowanych w miesięczniku, które zamieszczane są w systemie informacji prawniczej Legalis, a także rosnąca popularność profilu miesięcznika na Facebook.

W toku dyskusji, dotyczącej tej problematyki uczestnicy spotkania podkreślali potrzebę dalszego poszerzanie zakresu merytorycznego tekstów publikowanych w miesięczniku i objęcie publikacjami innych obszarów prawa, które często wiążą się z systemem zamówień publicznych, jak Prawo budowlane czy prawo autorskie.

Powiązane artykuły

Kolejny punkt spotkania dotyczył roli oraz zadań prasy i wydawnictw fachowych w systemie zamówień publicznych. Krótkie wprowadzanie do dyskusji na ten temat przedstawił redaktor naczelny Doradcy.

Stwierdził, iż wobec ogromnych wyzwań, stojących obecnie przed Urzędem Zamówień Publicznych oraz całym systemem, dotyczących przede wszystkim opracowania nowego Prawa zamówień publicznych oraz przeprowadzenia trudnej operacji informatyzacji systemu, niezbędne jest zaangażowanie prasy fachowej oraz związanych z nią ekspertów we wszystkie, związane z tym działania. Wyraził też przekonanie, iż z poglądem tym zgodzą się wszyscy redaktorzy naczelni ukazujących się obecnie tytułów prasy i wydawnictw fachowych. Poddał też pod rozwagę propozycję ustanowienia corocznej nagrody dla autorów najlepszych publikacji w prasie codziennej, w czasopiśmie fachowym oraz publikacji książkowej, posiadających najlepsze walory edukacyjne z zakresu zamówień publicznych.

Uczestnicy spotkania w toku dyskusji podkreślali istotną rolę czasopism fachowych w systemie zamówień publicznych, także jako głosu środowiska specjalistów zawodowo zajmujących się zamówieniami publicznymi, w kształtowaniu praktyki stosowania Pzp, upowszechniania dobrych praktyk, proponowaniu nowych rozwiązań i zmian w obowiązujących przepisach. Podzielili też pogląd redaktora naczelnego dotyczący potrzeby zaangażowania oraz wspierania działań UZP dotyczących tworzenia projektu nowego Prawa zamówień publicznych informatyzacji systemu.

Uczestnicząca w spotkaniu Prezes Urzędu złożyła gratulacje z okazji wydania dwieście pięćdziesiątego numeru Doradcy oraz życzenia wielu kolejnych, udanych edycji miesięcznika.  

Odnosząc się do kwestii czasopism fachowych pozytywnie oceniła ich działalność publikacyjną. Wyraziła także pogląd, iż wskazana jest ściślejsza współpraca UZP z dziennikarzami i autorami zamieszczanych na ich łamach publikacji, przede wszystkim w zakresie propagowania rzetelnej wiedzy na temat zamówień publicznych oraz upowszechniania dobrych praktyk. Jako bardzo ważne uznała też prowadzenie przez nie działalności informacyjnej i edukacyjnej w obliczu nowych wyzwań, które niosą ze sobą informatyzacja zamówień publicznych oraz prace nad projektami nowych regulacji prawnych. W kontekście powyższego poinformowała o planowanym przez Urząd spotkaniu z przedstawicielami czasopism fachowych, podczas którego zaprezentowana byłyby koncepcja projektu nowego Pzp, a także przedstawione działania Urzędu, związane z informatyzacją systemu zamówień publicznych.

W związku z pytaniami uczestników spotkania, Prezes Urzędu poinformowała też o planach dotyczących wdrożenia Platformy e-Zamówienia oraz aktualnym stanie prac nad projektem nowego Prawa zamówień publicznych.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx