http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

WYBRANO WYKONAWCĘ KOLEJNEGO ODCINKA S7

51

W dniu 6 marca 2018 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie projektu i budowę drogi ekspresowej S7 granica województwa świętokrzyskiego – Kraków , na odcinku III węzeł Widoma (bez węzła) – Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska), o długości ok. 18,3 km”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma włoska SALINI IMPREGILO S.p.A. z Mediolanu, która za cenę 1 072 497 254,94 zł ma wykonać zadanie w ciągu 34 miesięcy od daty zawarcia umowy, z gwarancją jakości na 10 lat.
W postępowaniu oferty złożyło 11 firm, wszystkie zaproponowały 10 lat gwarancji i realizację zamówienia w 34 miesiące. Najniższą cenę ponad 1 mld 22 mln 462 tys. zł zaproponowała włoska firma Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. z Parmy. Oferta ta po przebadaniu i złożeniu wyjaśnień przez wykonawcę została odrzucona. Inwestor uznał, iż „wykonawca nie wyjaśnił w sposób wyczerpujący i wiarygodny, że zaproponowana przez niego cena jest możliwa i rynkowa” oraz „nie wywiązał się ze spoczywającego na nim obowiązku wykazania, że cena nie jest rażąco niska„. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty firmy mają 10 dni na ewentualne odwołania. Jeżeli żadne odwołanie nie wpłynie, dokumenty zostaną przekazane do kontroli uprzedniej Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Powiązane artykuły

źródło: www.gddkia.gov.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx