Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

46

Temat numeru:zamówienia publiczne 2015

Sprawozdanie

Powiązane artykuły

Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Rok ubiegły był okresem ważnym dla systemu zamówień publicznych. W życie weszło w kilka nowelizacji Pzp, trwały prace nad nowelizacją jego przepisów,   zmierzające do wdrożenia nowych dyrektyw unijnych. Rok 2015 był także ostatnim rokiem rozliczania projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2007-2013, co wiązało się ze zmniejszeniem ilości rozpoczynanych postępowań, przy zwiększonej intensywności kontroli ostatecznie rozliczanych projektach. Dlatego też z dużym zainteresowaniem czekaliśmy na sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu