http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

SPRAWOZDANIE PREZESA UZP O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2011 ROKU

58

W minionym miesiącu Prezes Urzędu Zamówień Publicznych przekazał do uzgodnień międzyresortowych „Sprawozdanie o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2011 roku”. Jak wynika z dokumentu, dane przekazane przez zamawiających w rocznych sprawozdaniach o udzielonych zamówieniach wskazują, iż w 2011 roku udzielono 186 232 zamówienia (w 2010 roku – 195 555 zamówień) o wartości 144,1 mld złotych (w 2010 roku – 167 mld złotych). Oznacza to, spadek wartości rynku zamówień o prawie 14%. Rok 2011 jest kolejnym, w którym nastąpił istotny wzrost odsetka postępowań, w których zastosowano tryb przetargu nieograniczonego – 82,07% (w 2010 roku – 77,94%). Postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki realizowano w 13,90% przypadków (w 2010 roku – 17,20%, natomiast w trybie zapytania o cenę udzielono 2,91% zamówień (w 2010 roku – 3,55%). Sprawozdanie, oprócz opisu rynku zamówień publicznych, zawiera także wnioski i rekomendacje odnoszące się do konieczności podjęcia określonych działań dotyczących dalszego otwarcia rynku zamówień publicznych na konkurencję oraz ułatwienia dostępu przedsiębiorcom do zamówień publicznych.

Powiązane artykuły

Źródło: www.uzp.gov.pl 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx