http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Możliwość stosowania rozwiązań równoważnych

55

Kwestia możliwości, dopuszczalności bądź obowiązku stosowania rozwiązań równoważnych jest dosyć skomplikowana. Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia często nastręcza wiele trudności i rodzi u zamawiającego pytanie: dlaczego nie mogę kupić tego, co chcę, dlaczego nie mogę napisać, że potrzebuję konkretnej rzeczy czy konkretnego rozwiązania? Częściowo ten problem rozwiązują regulacje dotyczące zasad powoływania się na znaki towarowe, patenty czy pochodzenie. Art. 29 ust. 3 Pzp dopuszcza możliwość opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, jeżeli jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Nadmienić jednak należy, iż nie istnieje definicja prawna pojęcia „równoważny”, a Słownik języka polskiego stwierdza, że „równoważny” to tyle, co mający równą wartość, równe znaczenie z czymś. Wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia trzech przesłanek. Po pierwsze, jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, po drugie, zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i po trzecie, takiemu opisowi przedmiotu zamówienia towarzyszy określenie „lub równoważne”.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx