Stosownie kryteriów oceny ofert

36

Przepisy Prawa zamówień publicznych dotyczące kryteriów oceny ofert w ostatnich latach zmieniane były dwukrotnie, nowelizacjami z dnia 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1232) oraz z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020). Ich celem było ograniczenie dominacji kryterium cenowego przy wyborze oferty najkorzystniejszej.

Nowelizacja z 2014 r. nie przyniosła zamierzonych efektów. Zamawiający zmienione przepisy traktowali w sposób formalny, stosując poza ceną kryteria odnoszące się do czasu realizacji bądź okresu gwarancji lub wyznaczając dla kryteriów

Powiązane artykuły

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis