Szacowanie wartości zamówienia

36

Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia jest jedną z najważniejszych czynności na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Od poprawnego wykonania tej czynności zależy właściwa realizacja szeregu innych działań, umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie procedury zamówieniowej.