http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

SZKOLENIA JEDNODNIOWE

42

PROGRAM

 

ZAMÓWIENIA INFORMATYCZNE

 

1.    Rynek zamówień publicznych i jego konkurencyjność,

            a) specyfika rynku sprzętu informatycznego,

            b) specyfika rynku oprogramowania,

            c) specyfika rynku usług informatycznych,

 

2.    Wytyczne i rekomendacje dotyczące zamówień informatycznych,

 

a)    Rekomendacje MSWiA dotyczące formułowania wymagań zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego,

b)    Rekomendacji Prezesa UZP dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych.

c)    Rekomendacje Prezesa UZP dotyczące udzielania zamówień publicznych na systemy informatyczne,

 

3.    Przygotowanie postępowania,

 

            a) określenie potrzeb zamawiającego,

            b) pozyskiwanie wiedzy od podmiotów profesjonalnie działających na rynku,

            c) oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia.

 

4.    Opis przedmiotu zamówienia,

 

            a) poprzez wskazanie cech technicznych i jakościowych,

            b) poprzez wskazanie cech funkcjonalnych,

            c) dopuszczenie rozwiązań równoważnych,

 

5.    Opis przedmiotu zamówienia na sprzęt informatyczny,

 

            a) zestawy komputerowe, komputery przenośne,

            b) rozwiązania serwerowe,

            c) urządzenia peryferyjne (drukarki, monitory), materiały eksploatacyjne.

 

6.    Opis przedmiotu zamówienia na oprogramowanie,

 

            a) oprogramowanie własnościowe, wolne i otwarte oprogramowanie,

            b) systemu operacyjne, oprogramowanie biurowe, oprogramowanie

               specjalistyczne,

            c) oprogramowanie przygotowywane na zamówienie.

 

7.    Opis przedmiotu zamówienia na usługi informatycznego – podstawowe rodzaje,

 

            a) usługi wdrażania oprogramowania,

            b) usługi modyfikacji i rozbudowy oprogramowania,

            c) usługi serwisu i utrzymania oprogramowania,

 

8.    Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 

        

      a) w postępowaniu na dostawy sprzętu informatycznego i oprogramowania,

      b) w postępowaniu na usługi informatyczne.

 

9.    Pojęcie i kryteria równoważności,

 

            a) kiedy istnieje obowiązek dopuszczenia rozwiązań równoważnych,

            b) czy równoważność oznacza tożsamość,

            c) w jaki sposób określić kryteria równoważności i ocenić ich spełnienie,

 

10.Tryby postępowania i kryteria oceny ofert,

 

            a) optymalny tryb postępowania dla standardowych dostaw i usług

               informatycznych,

            b) optymalny tryb dla niestandardowych dostaw i usług informatycznych,

Powiązane artykuły

            c) inne niż cena kryteria oceny ofert,

 

11.Umowy, prawa autorskie, licencje,

 

            a) najważniejsze zapisy w umowach,

            b) postanowienia dotyczące praw autorskich majątkowych i zależnych,

            c) umowy licencyjne,

 

 

 

PROGRAM

 

NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Z DNIA 29 SIERPNIA BR.

 

1.    Ratio legis zmian, wprowadzonych ustawą nowelizacyjną,

 

            a) uzasadnienie projektu poselskiego,

            b) stanowisko rządu,

            c) przebieg prac parlamentarnych,

            d) nowelizacja w świetle prawa europejskiego.

 

2.    Ogólna charakterystyka i kierunki zmian,

 

a)    systemowe i rynkowe znaczenie zmian oraz ich konsekwencje,

b)    znaczenie oraz praktyczne konsekwencje zmian dla zamawiających,

c)    znaczenie oraz praktyczne konsekwencje zmian dla wykonawców.

 

3.    Zmiana najważniejsza – kryteria oceny ofert,

 

            a) kryterium ceny w świetle wprowadzonych zmian,

            b) obowiązek stosowania innych kryteriów,

            c) cena a inne kryteria,

            d) znaczenie kryteriów i przypisywane im wagi,

            e) opis kryteriów oraz sposobu oceny ich spełniania (algorytmy oceny ofert),

 

4.    Zmiana ważna – rażąco niska cena,

 

            a) nowa definicja oraz jej znaczenie,

            b) ciężar dowodu i sposób jego przeprowadzania,

            c) konsekwencje stwierdzenia rażąco niskiej ceny.

 

5.                Zmiana ważna  – problem nierzetelnego wykonawcy,

 

a)    wyrok TSUE Forposta (C – 465/11) oraz przepisy prawa europejskiego,

b)    istota wprowadzonych zmian,

c)    jak badać rzetelność wykonawcy,

d)    co zmieniło się z punktu widzenia zamawiających i wykonawców.

 

6.    Kolejne ważne zmiany

 

            a) usługi priorytetowe i niepriorytetowe,

            b) tajemnica przedsiębiorstwa,

            c) solidarna odpowiedzialność podmiotów trzecich,

            d) problem zatrzymania wadium,

            e) zatrudnienie na umowę o pracę i umowy „śmieciowe”,

            d) dopuszczalność zmian w umowie o zamówienie publiczne

 

7.    Seminarium

 

Praktyczne stosowanie zmian wprowadzonych ustawą nowelizacyjną.

 

 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx