http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Zamawianie usług ochrony

46

SZKOŁA DORADCY
Rok szkoleniowy 2011/2012

Program obejmuje 6 godzin wykładowych oraz 1 godzinę warsztatów (ćwiczeń).

Szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w instytucjach zamawiających.

1.Typologia usług ochrony oraz normujące je przepisy,

 • ustawa o ochronie osób i mienia,
 • inne akty prawne,

2. Charakter usług ochrony według Pzp,

 • usługi niepriorytetowe,
 • zakres i typologia usług w CPV,

3. Przygotowanie postępowania,

 • analiza potrzeb zamawiającego,
 • analiza rynku,
 • wybór trybu postępowania,

4. Części składowe specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 • obligatoryjna treść SIWZ,
 • fakultatywna treść SIWZ,
 • udostępnianie SIWZ,
 • specyfikacja w Internecie,

5. Opis przedmiotu zamówienia,

Powiązane artykuły
 • opis obiektu,
 • określenie potencjalnych zagrożeń,
 • sposób realizowania ochrony,
 • plan ochrony,
 • grupy interwencyjne (GI),
 • kwalifikacje personelu,
 • obowiązki dodatkowe,

6. Określanie warunków udziału w postępowaniu,

 • warunki formalne,
  • koncesja,
  • kondycja finansowa,
  • ubezpieczenie,
 • warunki stawiane przez zamawiającego:
  • sprzęt i urządzenia techniczne,
  • broń,
  • środki transportu,
  • wykształcenie i kwalifikacje personelu,

7. Kryteria oceny ofert,

 • znaczenie kryteriów podmiotowych,
 • problem kryterium cenowego,
 • warunki udziału w postępowaniu a kryteria oceny ofert,
 • przykładowe kryteria,

8. Umowy o świadczenie usług ochrony,

 • najważniejsze klauzule,
 • zabezpieczenie interesów zamawiającego,
 • odpowiedzialność wykonawcy i kary umowne,

9. Najczęściej popełniane błędy,

 • specyfikacja jako całość,
 • opis przedmiotu zamówienia,
 • warunki udziału w postępowaniu,
 • kryteria oceny ofert,

10. Orzecznictwo KIO i sądów powszechnych.

Warsztaty

Opracowanie warunków udziału w postępowaniu według danych, przedstawionych przez wykładowcę.

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx