http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Tajemnica przedsiębiorstwa w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów okręgowych – część 2

46

Pomimo, iż fundamentalną zasadą Prawa zamówień publicznych jest jawność, za nagminną praktykę można uznać obejmowanie tajemnicą przedsiębiorstwa informacji istotnych dla weryfikacji spełniania warunków udziału w postępowaniu czy merytorycznej oceny oferty.

Termin na wniesienie odwołania (1)

Przypomnijmy, iż zgodnie z art. 180 ust. 1 Pzp odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

Czynnością podlegającą zaskarżeniu jest uznanie przez zamawiającego, że dane informacje skutecznie zostały objęte przez wykonawcę tajemnicą przedsiębiorstwa i w konsekwencji zaniechanie ich udostępnienia konkurencyjnemu wykonawcy.

Analiza orzecznictwa KIO oraz sądów okręgowych wskazuje, że możliwych jest co najmniej kilka rozwiązań wskazujących, od jakiego momentu rozpoczyna bieg termin na wniesienie odwołania w tym zakresie.

  1. Termin do wniesienia odwołania biegnie od momentu otwarcia ofert, gdyż oferty są jawne od ich otwarcia i od tego momentu wykonawcy mogą domagać się…
https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx