http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Ustalanie wartości szacunkowej zamówienia w świetle „Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych”

48

Nowa ustawa regulująca rynek zamówień publicznych, nad którą prace trwają od grudnia 2016r., będzie miała na celu m.in. wprowadzenie spójnych przepisów zapewniających lepsze przygotowanie postępowania, uproszczenie procedur, zwiększenie udziału w zamówieniach wykonawców z sektora MSP, zwłaszcza w zamówieniach poniżej progów unijnych, a także koherentność z Polityką Zakupową Państwa .

Rynek zamówień publicznych w 2017r. osiągnął wartość ponad 160 mld zł netto (a uwzględniając wyłączenia ok. 235 mld zł) i cechował się bardzo dużą dynamiką wzrostową. Łączna wartość zamówień, których wartość jednostkowa według szacunków zamawiających nie przekraczała, wyrażonej w złotych równowartości najniższego progu ustawowego 30.000 euro, wyniosła ponad 37 mld zł. Ponad 60% zamawiających (21.153 podmioty) udzieliło zamówień korzystając jedynie z wyłączeń ustawowych lub na podstawie przepisów dotyczących udzielania zamówień na usługi społeczne…

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx