TEKST JEDNOLITY PZP

52

W Dzienniku Ustaw z dnia 24 sierpnia 2017 r. pod poz. 1579 opublikowane zostało Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Inf. własna