Temat numeru: informatyzacja zamówień publicznych Coraz mniej czasu

46

Temat numeru:informatyzacja zamówień publicznych

 

Coraz mniej czasu

 

Czas płynie nieubłaganie i zbliża się termin obligatoryjnego wdrożenia informatyzacji procesu udzielania zamówień publicznych. Nie słychać jednak konkretów pozwalających mieć nadzieję na terminową realizację obowiązku, wynikającego z dyrektywy.

Powiązane artykuły

Piotr Zatyka

 

Terminy i stan obecny

 

            W odniesieniu do informatyzacji procesu udzielania zamówień publicznychdyrektywa przewiduje dwie daty. Obowiązek komunikacji zamawiającego z wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez centralnego zamawiającego od dnia 18 kwietnia 2017 r., natomiast w odniesieniu…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu