Kwalifikacja podmiotowa wykonawców. Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych

64

Jak złożona jest problematyka, dotycząca kwalifikacji podmiotowej wykonawców po zmianach wprowadzonych do Prawa zamówień publicznych lipcową nowelizacją, pokazuje liczba dotyczących jej pytań i odpowiedzi, udostępnionych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

Jest to materiał obszerny, bowiem zawiera odpowiedzi aż na dwadzieścia jeden pytań. Zachęcając do zapoznania się z nimi w całości, poniżej zamieszczamy kilka, naszym zdaniem najistotniejszych, pytań oraz odpowiedzi na nie, zawierające…

Powiązane artykuły

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis