Kwalifikacja podmiotowa wykonawców. Weryfikacja podmiotowa wykonawcy korzystającego z potencjału podmiotu trzeciego

53

Na gruncie Prawa zamówień publicznych wykonawca, uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązany jest wykazać, że spełnia określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b. W przeciwnym razie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12.

Marzena Jaworska

Agnieszka Matusiak

Powiązane artykuły

            Wykonawca może wykazać się samodzielnym spełnianiem warunków udziału w postępowaniu, bądź łącząc w tym celu potencjał poszczególnych członków konsorcjum (jeśli zdecyduje się na wspólne ubieganie…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis