http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

TERMIN SKŁADANIA SPRAWOZDAŃ BUDŻETOWYCH

74

W poniedziałek, 31 sierpnia upływa termin przedkładania informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. Zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarządy jednostek samorządu terytorialnego zobowiązane są do przedstawienia organowi stanowiącemu oraz regionalnej izbie obrachunkowej: informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze, uwzględniającej w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury, samorządowych osób prawnych, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego.

Powiązane artykuły

 

źródło: samorząd.pap.pl

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx