Ubezpieczenie autocasco

21

Kontynuując zagadnienia związane z ubezpieczeniami komunikacyjnymi chciałabym poświęcić więcej miejsca bardziej szczegółowemu omówieniu głównych aspektów ubezpieczenia autocasco i wskazaniu wybranych elementów, które powinny zostać wzięte pod uwagę w procesie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia na ubezpieczenie floty pojazdów.