Prace w podkomisji nadzwyczajnej

32

Jak informowaliśmy w poprzednich numerach Doradcy w Sejmie trwają prace podkomisji nadzwyczajnej, powołanej do rozpatrzenia projektów nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Przypomnijmy – rozpatrywane są cztery projekty: rządowy, senacki oraz dwa zgłoszone przez klub poselski Ruchu Palikota.

Powiązane artykuły

W czerwcu podkomisja odbyła dwa posiedzenia, na obydwu rozpatrywany był projekt rządowy (druk nr 1179).