http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

UDOSTĘPNIENIE RAPORTÓW NA PLATFORMIE e-ZAMÓWIENIA

18

Urząd Zamówień Publicznych udostępnił raporty w Module Monitorowania i Analiz (narzędzie BI) na Platformie e-Zamówienia. Raporty umożliwią zamawiającym przeglądanie danych z Biuletynu Zamówień Publicznych, a już w niedalekiej przyszłości (po ostatnim planowanym wdrożeniu na koniec lipca br.) również danych z publikowanych za pomocą eSendera Platformy e-Zamówienia ogłoszeń z Dz. Urz. UE w zakresie następujących raportów: Raport z ogłoszeń opublikowanych, Raport zamówień zrównoważonych oraz innowacyjnych z ogłoszeń opublikowanych. Ponadto dla wszystkich pozostałych interesariuszy rynku zamówień publicznych udostępniony został Raport danych ogólnych o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce (który zgodnie z wyżej przekazanymi informacjami obecnie jest zasilony tylko danymi z Biuletynu Zamówień Publicznych), dzięki któremu będzie można dowiedzieć się o danych na poziomie zamówień poniżej bądź równych progom unijnym i danych w zakresie: wartości udzielonych zamówień, podziale zamówień na poszczególne tryby oraz rodzaj zamówienia, odsetku liczby zamówień w podziale na kryteria, średniej liczbie składanych i odrzucanych ofert, średnim czasie trwania postępowania w zależności od trybu oraz zamówień powyżej progów unijnych i danych aktualnie jedynie z ogłoszenia o wykonaniu umowy publikowane przez zamawiających z BZP, w przyszłości raporty te będą prezentowały również dane z ogłoszeń z Dz. Urz. UE bezpośrednio publikowanych poprzez narzędzie eSender na Platformie e-Zamówienia. Jednocześnie w celu zrozumienia logiki budowy oraz źródła danych w Raporcie danych ogólnych o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych w Polsce udostępnione będzie opracowanie, opisujące źródła danych raportu danych ogólnych o zamówieniach dla poszczególnych stron tego raportu.

źródło: gov.pl/web/uzp

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx