http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

DWUDNIOWE SZKOLENIA MFiPR

51

Rozpoczęły się zapisy na cykl bezpłatnych dwudniowych szkoleń z zakresu praktycznego stosowania Prawa zamówień publicznych organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, zatytułowanych „Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego”. Odbywały się będą stacjonarnie. Od września do grudnia br. zaplanowano 12 dwudniowych sesji, które odbędą się w Warszawie (19 – 20 oraz 26 – 27 września), Białymstoku (28 – 29 września), Poznaniu (3 – 4 oraz 5 – 6 października), Gdańsku (18 – 19 oraz 20 – 21 października), Wrocławiu (7 – 8 listopada oraz 12 – 13 grudnia), Rzeszowie (21 – 22 listopada) i Krakowie (28 – 29 listopada oraz 30 listopada -1 grudnia). Koszt uczestnictwa w szkoleniu, noclegu oraz wyżywienia w całości pokrywa Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Koszt dojazdu na miejsce szkolenia pokrywają uczestnicy. Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych u beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programów Operacyjnych Pomoc Techniczna lub innych programów unijnych, Programu Rozwój Lokalny oraz innych programów w ramach NMF 2014 – 2021 i MF EOG 2014 – 2021 mających jednocześnie w zakresie obowiązków służbowych czynności związane z zamówieniami publicznymi. W trakcie szkolenia przewidziano m.in. wskazanie przykładów dobrych praktyk i rozwiązań umożliwiających prawidłowe i skuteczne przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z omówieniem aktualnego stanu prawnego i szczególnym uwzględnieniem tematyki kryteriów oceny ofert. Zaplanowano także szczegółowe omówienie dokumentu pn. „Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia Prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”.

 

źródło: www.gov.pl/web/fundusze-regiony

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx