Unieważnianie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego

28

Unieważnianie postępowania

o udzielnie zamówienia publicznego

 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest czynnością zamawiającego niezgodną z celem, jaki sobie stawiał  wszczynając  postępowanie. Zamiast oczekiwanego rezultatu…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu