http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

Unieważnienie postępowania w związku ze złożeniem ofert dodatkowych

63

Unieważnienie postępowania

w związku ze złożeniem ofert dodatkowych

 

Czerwcowa duża nowelizacja Prawa zamówień publicznych przyniosła wiele istotnych zmian, Aby należycie stosować nowe przepisy każdego dnia staramy się zrozumieć ich skutki i znaczenie. Jedna ze zmian, zdawałoby się niepozorna, została dokonana w art. 91 ust. 4.

Powiązane artykuły

Katarzyna Ronikier-Dolańska

 

            Aktualne brzmienie powołanego przepisu jest następujące: „Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx