Stosowanie klauzul społecznych przez administrację rządową

41

Stosowanie klauzul społecznych

przez administrację rządową

 

 

Powiązane artykuły

W dniu 28 lipca 2015 r. Rada Ministrów przyjęła „Zalecenia dotyczące stosowania klauzul społecznych przez administrację rządową przy udzielaniu zamówień publicznych”. Realizacja ich  służyć miała wdrażaniu, za pośrednictwem zamówień publicznych, krajowej polityki społecznej.

 

  W rok od przyjęcia tego dokumentu, dnia 25 lipca br. rząd powrócił do tej tematyki, przyjmując przedłożony  przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokument pn. „Podsumowanie i wnioski…

Zapraszamy do prenumeraty magazynu