http://wannaporn.com ts beatricy velmont gets her ass pounded.
ohsexvideos.net august interracial.
wemadeporn.net

UOKiK SPRAWDZA PRZETARGI NA STADIONY

52

 

Powiązane artykuły

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie, które sprawdzi, czy pomiędzy spółkami Polcourt i Saltex Europa doszło do zmowy podczas przetargów na budowę boisk i stadionów. Przetargi z udziałem firm dotyczą budowy lub modernizacji obiektów sportowych, które w 2011 roku zorganizowało dziewięć samorządów terytorialnych na terenie całej Polski. „Z analizy dokumentów przetargowych, którą do tej pory przeprowadził UOKiK, wynika, że obaj oferenci mogli zawrzeć niedozwolone porozumienie. W szczególności niepokój UOKiK budzą praktyki spotykane już w innych analizach zmów przetargowych, m.in.  działania mające na celu wybranie droższej oferty, przedstawianie identycznych szacunków poszczególnych robót objętych zamówieniem, zatrudnianie jako podwykonawcę przedsiębiorcy, który przegrał przetarg, identyczne błędy w ofertach”- poinformował Urząd w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej. Maksymalna kara za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję może wynieść 10 proc. przychodu przedsiębiorcy osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. W 2012 roku Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel wydała 19 decyzji dotyczących niedozwolonych porozumień przedsiębiorców. Łączna wysokość nałożonych kar wyniosła blisko 17 mln zł. Obecnie trwa 18 postępowań antymonopolowych w sprawach zmów.

Źródło: UOKiK 

https://sexvideos2.net glamorous business ladies fingering. indian xxx