Uzupełnienie JEDZ

120

Jesteśmy w trakcie oceny ofert. Wykonawca załączył do oferty kompletny JEDZ, w którym jednak nie uzupełnił oświadczenia o podstawach do wykluczenia o charakterze krajowym (tak/nie) w części III.D formularza. Zamawiający wezwał o uzupełnienie JEDZ w związku z tym brakiem. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca załączył niekompletny formularz JEDZ tj. tylko część III oraz stronę identyfikującą wykonawcę. Na każdej stronie widniał podpis wykonawcy, brakowało jednak daty. Czy możemy uznać uzupełnienie za złożone prawidłowo? Czy wykonawca powinien był złożyć kompletny, poprawiony JEDZ?

Powiązane artykuły

Zapraszamy do prenumeraty magazynu

Pełna treść artykułu jest dostępna w systemie informacji prawnej Legalis