Uzyskiwanie najlepszych efektów z danych nakładów

112

Zamówienia publiczne odgrywają doniosłą rolę w kształtowaniu otoczenia, w jakim funkcjonujemy. W drodze zamówień publicznych realizowane są istotne dla społeczeństwa inwestycje, takie jak: infrastruktura drogowa, transport publiczny, przedszkola, szkoły, szpitale, obiekty użyteczności publicznej.