V OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

92

W dniu 5 marca 2018 r. w Warszawie odbyła się V Ogólnopolska Konferencja „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych 2018 – Trudności i wątpliwości praktyki”. Jak co roku organizatorem konferencji wyło Wydawnictwo CH Beck oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Program obrad obejmował cztery panele dyskusyjne: „O potrzebie nowych rozwiązań normatywnych”, „Konstruowanie warunków zamówienia publicznego”, „Ocena ofert przetargowych” oraz „Umowy w zamówieniach publicznych”. Konferencji przewodniczył prof. dr UEK Ryszard Szostak, a wśród uczestników paneli oraz referentów byli między innymi: prof. dr UŁ Andrzej Borowicz, dr Włodzimierz Dzierżanowski, dr Andrzela Gawrońska-Baran, dr Aleksandra Sołtysińska-Łaszczyca.

Powiązane artykuły

informacja własna